Số/Ký hiệu: Số 09/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 02/07/2020
Người ký: Chu Thế Huyền
Trích yếu: Nghị quyết thông qua điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
Nội dung:

Tài liệu đính kèm