Số/Ký hiệu: Số 08/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 05/07/2019
Người ký: Chu Thế Huyền
Trích yếu: Nghị quyết về tăng cường công tác quản lý nhà nước về sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn
Nội dung:

Tài liệu đính kèm