Số/Ký hiệu: Số 14/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 05/07/2019
Người ký: Chu Thế Huyền
Trích yếu: Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
Nội dung:

Tài liệu đính kèm