Số/Ký hiệu: Số 20/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 20/12/2019
Người ký: Chu Thế Huyền
Trích yếu: Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Nội dung:

Tài liệu đính kèm