Số/Ký hiệu: Số 03/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 02/07/2020
Người ký: Chu Thế Huyền
Trích yếu: Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Trưởng ban Kinh tế- xã hội, HĐND huyện Diễn Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Nội dung:

Tài liệu đính kèm