Số/Ký hiệu: Số 15/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 05/07/2019
Người ký: Chu Thế Huyền
Trích yếu: Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với ông Cao Đức Hùng
Nội dung:

Tài liệu đính kèm