Số/Ký hiệu: Số 13/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 05/07/2019
Người ký: Chu Thế Huyền
Trích yếu: Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề năm 2020 của HĐND huyện Diễn Châu
Nội dung:

Tài liệu đính kèm