Số/Ký hiệu: Số 18/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 20/12/2019
Người ký: Chu Thế Huyền
Trích yếu: Nghị quyết về điều chỉnh quyết toán thu ngân sách trên địa bàn, thu ngân sách huyện, kết dư ngân sách huyện năm 2018
Nội dung:

Tài liệu đính kèm