Số/Ký hiệu: Số 06/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 06/07/2020
Người ký: Chu Thế Huyền
Trích yếu: Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách trên địa bàn; thu, chi ngân sách huyện năm 2020
Nội dung:

Tài liệu đính kèm