Số/Ký hiệu: Số 22/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 20/12/2019
Người ký: Chu Thế Huyền
Trích yếu: Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2020
Nội dung:

Tài liệu đính kèm