Số/Ký hiệu văn bản Số 22/NQ-HĐND
Ngày ban hành Dec 20, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Thế Huyền
Trích yếu Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2020
Nội dung

Tài liệu đính kèm