Số/Ký hiệu: Số 19/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 20/12/2019
Người ký: Chu Thế Huyền
Trích yếu: Nghị quyết về việc điều chỉnh danh mục công trình đầu tư XDCB
Nội dung:

Tài liệu đính kèm