Số/Ký hiệu: Số 07/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 02/07/2020
Người ký: Chu Thế Huyển
Trích yếu: Nghị quyết phê chuẩn phân bổ, sử dụng nguồn vượt thu thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2019
Nội dung:

Tài liệu đính kèm