Số/Ký hiệu: Số 05/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 02/07/2020
Người ký: Chu Thế Huyền
Trích yếu: Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2019 huyện Diễn Châu
Nội dung:

Tài liệu đính kèm