Số/Ký hiệu: 115 /CV-TNMT
Ngày ban hành: 01/12/2016
Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Trích yếu: Về việc công khai danh sách các đối tượng được xét giao đất ở tại xã Diễn Phúc và xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu
Nội dung:

Tài liệu đính kèm