Số/Ký hiệu: Số 944/UBND-VP
Ngày ban hành: 22/05/2019
Người ký: Lê Mạnh Hiên
Trích yếu: Về việc đôn đốc tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu hoạt động KSTTHC và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh nghệ An
Nội dung:

Tài liệu đính kèm