Số/Ký hiệu: Số 12/UBND-KT&HT
Ngày ban hành: 03/01/2020
Người ký: Lê Mạnh Hiên
Trích yếu: V/v công bố quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động Viettel Nghệ An giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025
Nội dung:

Tài liệu đính kèm