Số/Ký hiệu văn bản Số 12/UBND-KT&HT
Ngày ban hành Jan 3, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Mạnh Hiên
Trích yếu V/v công bố quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động Viettel Nghệ An giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025
Nội dung

Tài liệu đính kèm