Số/Ký hiệu: Số 345/BC-UBND
Ngày ban hành: 15/10/2019
Người ký: Lê Mạnh Hiên
Trích yếu: Báo cáo kết quả công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Diễn Châu
Nội dung:

Tài liệu đính kèm