Số/Ký hiệu văn bản Số 141/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jan 8, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Tăng Văn Luyện
Trích yếu Quyết định công khai dự toán thu chi NSNN năm 2020
Nội dung

Tài liệu đính kèm