Số/Ký hiệu: Số 839/UBND-VP
Ngày ban hành: 07/05/2019
Người ký: Tăng Văn Luyện
Trích yếu: Về việc đôn đốc tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu hoạt động KSTTHC và cung cấp, sử dụng dịch vụ công”
Nội dung:

Tài liệu đính kèm