Số/Ký hiệu: Số 858/UBND-KT&HT
Ngày ban hành: 09/05/2019
Người ký: Phan Xuân Vinh
Trích yếu: Về việc góp ý nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng KKT Đông Nam, huyện Diễn Châu.
Nội dung:

Tài liệu đính kèm