Số/Ký hiệu văn bản Số 355/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jan 31, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Tăng Văn Luyện
Trích yếu Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm soát Thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Diễn Châu năm 2020
Nội dung

Tài liệu đính kèm