Số/Ký hiệu: Số 37/KH-UBND
Ngày ban hành: 25/02/2019
Người ký: Phạm Xuân Sánh
Trích yếu: Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 huyện Diễn Châu
Nội dung:

Tài liệu đính kèm