Số/Ký hiệu: Số 2196/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31/07/2019
Người ký: Tăng Văn Luyện
Trích yếu: Quyết định vv công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 huyện Diễn Châu
Nội dung:

Tài liệu đính kèm