Số/Ký hiệu: Số 304/UBND-VP
Ngày ban hành: 25/02/2019
Người ký: Tăng Văn Luyện
Trích yếu: Về việc tăng cường sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống Một cửa điện tử liên thông
Nội dung:

Tài liệu đính kèm