Số/Ký hiệu văn bản Số 36/KH-UBND
Ngày ban hành Feb 20, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Mạnh Hiên
Trích yếu Kế hoạch thực hiện công tác tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát văn bản QPPL năm 2020 trên địa bàn huyện Diễn Châu
Nội dung

Tài liệu đính kèm