Số/Ký hiệu: Số 451/UBND-VP
Ngày ban hành: 18/03/2019
Người ký: Tăng Văn Luyện
Trích yếu: Về việc đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích
Nội dung:

Tài liệu đính kèm