Số/Ký hiệu: Số 70/KH-UBND
Ngày ban hành: 11/04/2019
Người ký: Phạm Xuân Sánh
Trích yếu: Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn huyện
Nội dung:

Tài liệu đính kèm