Số/Ký hiệu: Số 585/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08/03/2019
Người ký: Phạm Xuân Sánh
Trích yếu: Quyết định công bố danh mục văn bản QPPL UBND huyện Diễn Châu ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ và hết hiệu lực thi hành 1 phần năm 2018
Nội dung:

Tài liệu đính kèm