Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ Y TƯ NHÂN

 

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân (01 bộ)

TT

Nội dung

Ghi chú

1

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

(theo mẫu, tại Thông tư 41/2011/TT-BYT)

2

Giấy Đăng Ký Kinh Doanh hợp pháp.

Bản sao

3

chứng chỉ hành nghề người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật, người phụ trách bộ phậm chuyên môn

Bản sao chứng thực

4

Danh sách, số chứng chỉ, phạm vi hoạt động chuyên môn

Ghi rõ họ tên của từng người hành nghề đối với cơ sở

5

Bản kê khai cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị y tế, bản mô tả mô hình tổ chức

Cơ sở vật chất: Diễn giải địa điểm, sơ đồ mặt bằng

6

Hồ sơ cá nhân làm việc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Kê khai cá nhân không thuộc diện cấp chứng chỉ

7

Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất và điều kiện vệ sinh môi trường phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn

 

8

Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật

Phạm vi chyên môn, danh mục kỹ thuật thực hiện tại cơ sở


Biểu mẫu kèm theo: