Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM (ATTP)

 

I. Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (01 bộ) gồm những giấy tờ sau đây:

TT

Nội dung

Ghi chú

1

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

Theo mẫu, tại Thông tư 47/2014/TT-BYT, ngày 11/12/2014

2

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Bản sao công chứng

3

Bản mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm, bao gồm:

- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng của cơ sở;

-  Sơ đồ quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, bày bán thức ăn, đồ uống;

- Bản kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở.

- Bản mô tả cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ sở.

 

 

4

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh.

Tét kiểm tra kiến thức ATTP tại Phòng Y tế

5

Danh sách kết quả khám sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh.

Giấy khám sức khỏe tuyến huyện trở lên


Biểu mẫu kèm theo: