Số/Ký hiệu văn bản Số 18/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành Dec 29, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Thế Huyền
Trích yếu Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện Diễn Châu
Nội dung

Tài liệu đính kèm